เกี่ยวกับเรา

Our Mission : CUSTOMER DRIVEN

เราวางแผนที่จะเป็นผู้ผลิตลวดแม่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสร้างพันธมิตรกับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กและโซลูชั่นทุกประเภท เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืน

 

Our Vision : INDUSTRY 4.0 COMPANY

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2560 เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตลวดแม่เหล็กที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในประเทศไทย ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรของเราด้วยการผลิตแบบชาญฉลาดและการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดผ่านการขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของเรา กลยุทธ์ของเราคือการใช้วิธีการในการทำธุรกิจของเราในรูปแบบธุรกิจ 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการสื่อสารของเราเป็นแบบดิจิทัลซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการผลิตแบบลีน (Lean approach) ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าโดยรวมที่เราส่งมอบให้ลูกค้าของเรา

 

นวัตกรรม

เราเชื่อมั่นในการท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ การเป็นผู้นำด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการดำเนินงานของเรา

ผลกระทบ

เราผนวกนวัตกรรมและการดำเนินการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ความซื่อสัตย์

เราดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์ เราเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มีความท้าทายใดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป

แนวคิด

เราลงทุนในคนของเรา เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และความคิดที่นำไปสู่การพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพ