บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัด


39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  ประเทศไทย
 

โทร. : +66 2107 0989
แฟกซ์. : +66 2107 0984
อีเมล : sales@bangkokmagnetwire.com


Send Us A Message