นวัตกรรม

ค่านิยมหลักของเราได้รับการขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และการดำเนินงานด้านการผลิตของเรากำลังนำไปสู่การผลิตแบบชาญฉลาด เราได้รับการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการรับรองและผ่านทางการผลิต เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับท่านเพื่อทำการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กตามแบบที่ท่านต้องการและนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

 

 

การผลิตแบบลีน
เราใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตของเรา รวมถึงเพื่อมอบคุณภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลง และลดระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าของเรา

เกมบะ ไคเซ็น
เรามีการปรับปรุงการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อลดของเสียและข้อบกพร่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและต้นทุนที่ต่ำกว่าให้กับลูกค้าของเรา โดยดำเนินการผ่านการจัดตั้งสำนักงานลีนด้วยความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคลและกิจกรรมกลุ่มย่อยที่จะใช้แนวคิดการผลิตแบบลีนทั่วสายธารคุณค่า (value stream)

การบูรณาการการควบคุมคุณภาพ
เราทำการลงทุนที่สำคัญเพื่อผนวกการควบคุมคุณภาพเข้ากับสายการผลิตของเราเช่นการลงทุนในเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้สำหรับตรวจจับการเกิดรอยพองที่ผิวและการทดสอบแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น

การบูรณาการในแนวตั้ง
สืบเนื่องจากความสามารถในการผลิตและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเรา ทำให้เราสามารถลดจำนวนสินค้าคงคลังและชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการเตรียมการในระยะยาวกับผู้จัดหาของเราได้

โรงงาน 4.0
การผลิตแบบชาญฉลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนคุณค่า ด้วยโรงงานผลิตใหม่ของเรา เราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Bosch ในการนำเทคโนโลยีการผลิตและการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและลดต้นทุน

ระบบคัมบัง RFID
ด้วยโซลูชั่น RFID เชิงอุตสาหกรรม ทำให้เราสามารถจัดการวัสดุคงคลังได้โดยอัตโนมัติ เป็นการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบรวมถึงการลดต้นทุนในการจัดซื้อ

ระบบการดำเนินการผลิต
ซอฟต์แวร์ MES ล่าสุดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ

พาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ
เราใช้ AGV แบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดของเสีย ทำให้สามารถลดปัญหาคอขวดและปัญหาเกี่ยวกับกำลังการผลิตลงได้ รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น