ซื้อที่ไหน

เราสามารถดำเนินการขนถ่ายและส่งมอบลวดแม่เหล็กตามที่ท่านต้องการได้อย่างราบรื่น

สำหรับ OEM ขนาดใหญ่  เราจะดำเนินการจัดส่งลวดแม่เหล็กแบบกำหนดคุณสมบัติเอง

โปรดคลิกที่นี่. เพื่อติดต่อ BMC และขอรับใบเสนอราคาของลวดแม่เหล็ก

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายลวดแม่เหล็กที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของท่าน เรายินดีที่จะแนะนำผู้จัดจำหน่ายลวดแม่เหล็ก BMC ในพื้นที่ของท่าน