ภาพรวม

ที่ BMC เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุระดับคุณภาพที่สูงที่สุด ราคาต่ำที่สุด และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กของเราไปยังท่านให้ได้เร็วที่สุด คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ JIS และการกำหนดระดับอุณหภูมิสำหรับใช้กับการใช้งานต่างๆ ซึ่งเป็นคู่มือที่จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์