PRODUCTS

ลวดเปลือยและลวด Soudronic

ด้วยความสามารถในการผลิตแท่งทองแดงที่มีขนาดใหญ่จากเครื่อง Contirod ของเราเองได้ ทำให้เราสามารถส่งมอบแท่งทองแดงและอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงได้หลากหลายขนาดเพื่อรองรับการทำงานของท่าน ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องวาดแบบร่าง Niehoff และเครื่องอบอ่อนรุ่นใหม่ล่าสุดของเรา ทำให้เราสามารถจัดการขนาดการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับห่วงโซ่อุปทานได้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตของท่าน มาเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของท่านไปข้างหน้า