ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถแข่งขันได้

บริษัทของเราตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและได้รับประโยชน์จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Eastern Seaboard บริษัทของเราตั้งอยู่ในใจกลางอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการที่ประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และปิโตรเคมี ทั้งนี้ ด้วยการลงทุนของภาครัฐที่คาดว่าจะมีมูลค่ารวมถึง 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการที่สำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ความต้องการลวดแม่เหล็กมีสูงขึ้นและจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ แก่ BMC ในอนาคต นอกจากนี้ จากทำเลของเราที่ตั้งอยู่ใกล้และเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ปัจจัยนี้จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ BMC ในด้านทางการขนส่งและทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะไปสู่มุมมองในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง BMC จะดำเนินการตามแผนงานที่สำคัญในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในภูมิภาคนี้

ความเป็นผู้นำ

ความชำนาญและประสบการณ์

ที่ BMC เราเชื่อมั่นใน การนำโดยวิธีการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ทีมผู้นำของเราต่างทำงานร่วมกับพนักงาน ลูกค้า และผู้จัดหาแต่ละรายเพื่อเป็นการทำให้มั่นใจในความสำเร็จ เราเชื่อว่าความสำเร็จจะได้รับการกำหนดจากการผลิตลวดแม่เหล็กที่มีคุณภาพสูงที่สุด ในราคาที่ดีที่สุด พร้อมกับการสามารถส่งมอบได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ผู้นำของเรามีส่วนร่วมในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า นั่นคือการให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม นอกจากนี้ ผู้นำของเราทุกคนต่างทุ่มเทเวลาและความพยายามเพื่อสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและทำให้ BMC เป็นพันธมิตรที่ดีกับลูกค้าของเรา