บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์

เรามีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกในหลายรูปแบบได้แก่ ถัง หลอด ม้วนและกล่อง

บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ และโปรแกรม Reel Return Program ของ BMC

ความยืดหยุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งมอบลวดแม่เหล็กไปยังพื้นที่การผลิตโดยมีความสำคัญเท่าเทียมกับการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า BMC จึงทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราในบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบหลอด แบบม้วน และถัง โดยวางบนพาเลท ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงพาเลทยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท BMC และสามารถส่งคืนได้ทั้งหมดผ่านทางโปรแกรม Reel Return Program ของ BMC โดยผ่านโปรแกรมนี้ ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อสามารถติดต่อ BMC เพื่อให้รับบรรจุภัณฑ์ทั้งในลักษณะที่เป็นหลอด ม้วน หรือถัง กลับบริษัทของเราได้เมื่อมีบรรจุภัณฑ์เต็ม 3 พาเลท จากนั้นบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการรับกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 วันทำการนับจากวันที่ท่านติดต่อกับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายสำหรับการรับบรรจุภัณฑ์กลับ