การรับรอง

BMC ได้รับการรับรองทั้งผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดทั้งหมดของท่านได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดการรับรองผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้ หากท่านต้องการหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CoO) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ BMC

  • Product certification and standards
    - TISI
    - UL ( File no. E501068 )
    - RoHS
  • Quality and Manufacturing
    - ISO 9001