ยานยนต์

บริษัทที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จากการเกิดขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อิสระ การใช้ยานยนต์ร่วมกันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก  บริษัท BMC ถือว่าตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตยานยนต์และผู้จัดหาชิ้นส่วนลำดับที่ 1(Tier 1) ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีของอาเซียนจะเป็นการสร้างตลาดขนาดใหญ่สำหรับยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัท BMC จึงได้ทุ่มเทเพื่อทำการปรับปรุงสมรรถนะของยานยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กของเราและมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กรุ่นต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีบริการขนถ่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานประกอบได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว อีกทั้ง เรายังสามารถให้บริการโซลูชั่นต่างๆ เช่นระบบสตาร์ทเตอร์ ระบบเบรกและพัดลมประเภทต่างๆ เครื่องเป่าลม และมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนต่างๆ ด้วยเช่นกัน  โรงงานผลิตของเรายังตั้งอยู่ในทำเลที่มีความได้เปรียบในหลายแห่งทั่วโลกโดยตั้งอยู่ล้อมรอบบริษัทชั้นนำของโลกที่ผลิตสินค้าให้กับตราสินค้าต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด (OEM) หลายแห่ง นอกจากนี้ เรายังสามารถจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของท่านได้  

มาร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคต

ด้วยทีมวิศวกรของเรา มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กแบบกำหนดคุณสมบัติเองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของท่านและเพื่อปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพยานยนต์ของท่าน บริษัท BMC สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กที่ทันสมัยที่สุดเพื่อช่วยให้ท่านสามารถส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอนาคตได้ โดยเราสามารถทำการออกแบบ ผลิตและขอรับการอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้และผนวกรวมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของท่านให้เร็วที่สุดได้